Knap 600 lækkede skatteaftaler mellem Luxembourg og multinationale selskaber, banker og kapitalfonde viser, at multinationale selskaber fortsat nasser på samfund som det danske. Afsløringerne får nu Frank Aaen til at relancere Enhedslistens gamle kampagne mod multinasserne.

Alt for mange multinationale selskaber bruger fortsat store ressourcer på at slippe billigere i skat ved hjælp af skattely. Hver gang multinationale selskaber flytter penge til lande som Luxembourg f.eks. ved at camouflere pengestrømmene som rentebetaling eller royalties, er det penge, der ikke bliver beskattet i de lande, hvor pengene er tjent. Det betyder, at der kommer færre penge til veje, uddannelse af arbejdskraft og understøttelsen af Danmarks fleksible arbejdsmarked og alle mulige andre skattebetalte goder, som selskaberne nyder godt af. Fordi pengene i stedet går til aktionærer, som udnytter skattely til at tjene mere.

”Jeg kalder det nasseri, fordi det er nasseri. Når man driver virksomhed i Danmark, skal man betale sin del til opretholdelsen af det samfund, man tjener pengene i. Men især multinationale selskaber har fortsat alt for gode muligheder for at slippe billigere i skat. Lækket fra Luxembourg dokumenterer, at skatteplanlægning er noget, som mange virksomheder bruger enormt meget energi på, og det er ikke noget, de gør for sjov,”
Frank Aaen
Skatteordfører for Enhedslisten